ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံ၌ ကုသမႈခံယူေနသည့္ COVID-19 ပိုးေတြ႕ လူနာအမွတ္(၄)ကို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံ ေဆးစစ္ရာ ပိုးမေတြ႕

Posted on

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံ၌ ကုသမႈခံယူေနသည့္ COVID-19 ပိုးေတြ႕လူနာအမွတ္ (၄) အမ်ိဳးသားကို ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ေဆးစစ္ရာ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္ Negative (ေရာဂါပိုးမေတြ႕ ရွိ) အေျဖထြက္ေၾကာင္း မႏၲေလး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး ၏ေဆး႐ုံအုပ္ ေဒါက္တာစုစုေဒြး က ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေရာဂါ ပိုးေတြ႕ရွိ (Positive) ေသာ္လည္း ဧၿပီ ၂ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္က ထြက္ရွိ သည့္ ရလာဒ္မ်ားတြင္ Negative (ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိ) အေျဖထြက္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။လူနာ၏ က်န္းမာေရးအေျခ အေနမွာေကာင္းမြန္ၿပီး ေနအိမ္ တြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္မႈခံ ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈ မ်ားရွိႏိုင္သျဖင့္ ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံ၌ ၁၄ရက္ၾကာ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစုစုေဒြးကေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားခံယူ ထားေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး လူနာအ မွတ္(၄) အမ်ိဳးသားသည္ အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔ မတ္လ ၁၉ရက္က ျပန္ လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၂ ရက္က ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ႏွင့္ ေမာပန္းျခင္း လကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ တြင္ မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး သို႔ ျပသခဲ့သည္။ ထို႔မွတစ္ဆင့္ ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ ေစာင့္ ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ ၎၏ဓာတ္ခြဲနမူနာကို အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သို႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆးခဲ့ရာ မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *