ကမ္းေျခမွာ အေျပးေလ့က်င့္စဥ္ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့

Posted on

ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၆ သန္း သက္တမ္းရွိ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ျဖစ္ပါတယ္။စေကာ့တလန္ ကြၽန္းငယ္ေလးတစ္ခုရဲ႕ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနတဲ့ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးက ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၆ သန္း သက္တမ္းရွိ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာအယ္လ္ဆာပန္ဆီ႐ိုလီက သူမရဲ႕ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း သုေတသနအဖြဲ႕နဲ႔အတူ Eigg ကြၽန္းေပၚ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ အေျပးေလ့က်င့္ေနစဥ္ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က စေကာ့တလန္မွာ ဒိုင္ႏိုေဆာအ႐ိုး ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို Skye ကြၽန္းေပၚမွာသာ ေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ယခုေတြ႕ရွိရတဲ့ ဒိုင္ႏိုေဆာအ႐ိုး ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းဟာ ၁၉ လက္မရွည္ၿပီး stegosaurian ဒိုင္ႏိုေဆာတစ္ေကာင္ထံမွ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။

စေကာ့တလန္သိပၸံပညာရွင္ေတြက Eigg ကြၽန္းေပၚမွာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြကို အစဥ္အဆက္ ရွာေဖြလာခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ရွိၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပတိုက္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ ေဒါက္တာအယ္လ္ဆာပန္ဆီ႐ိုလီနဲ႔ သူမရဲ႕ သုေတသနအဖြဲ႕ဟာလည္း ကြၽန္းေပၚမွာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြကို ရွာေဖြေနခဲ့ၾကေပမဲ့ ဒိုင္ႏိုေဆာတစ္ေကာင္ရဲ႕ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို ေတြ႕ရွိရန္ မေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာအယ္လ္ဆာပန္ဆီ႐ိုလီ ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းဟာ ဂ်ဴရာဆစ္အလယ္ေခတ္ကာလမွ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကမ္းေျခမွာ အေျပးေလ့က်င့္ရင္း ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ေတြ႕ရွိရမႈဟာ ကံေကာင္းတဲ့ျဖစ္ရပ္လို႔ သူမက ဆိုပါတယ္။ ေဒါက္တာအယ္လ္ဆာပန္ဆီ႐ိုလီဟာ ကမ္းေျခမွာ အေျပးေလ့က်င့္စဥ္ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေပၚမွ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ခလုတ္တိုက္ျဖတ္ေျပးခဲ့မိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴရာဆစ္အလယ္ေခတ္ကာလမွ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရမႈဟာ ရွားပါးၿပီး စေကာ့တလန္မွာ ယခင္က ေတြ႕ရွိခဲ့ရမႈဟာ Skye ကြၽန္းေပၚမွာသာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ စေကာ့တလန္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၆ သန္းက stegosaurian ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ က်က္စားေနထိုင္ခဲ့ၾကဖူးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယခုအခါ Eigg ကြၽန္းေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို အီဒင္ဘတ္ဂ္ၿမိဳ႕ရွိ စေကာ့တလန္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ (National Museums Scotland) မွာ သိမ္းဆည္းထားရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *