ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး (၁၀) ႏုိင္ငံ

ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆုိတာ ကပ္ဆုိးတစ္ခုပါပဲ။ ကမၻာႀကီးေပၚကေန ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲ တစ္ခုပါပဲ။ ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ အေတာ္ႀကဳိးစား ရုန္းကန္ေနရပါတယ္။ နည္းပညာေတြ ျမင့္မားလာျခင္း၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ထြန္းကားလာျခင္းနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အင္အားေကာင္းလာတဲ့ အခုလုိ အခ်ိန္မွာေတာင္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ အလြန္ဆင္းရဲတဲ့ လူေတြ ေနထုိင္ေနပါေသးတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ အဆင္းရဲဆံုး (၁၀) ႏုိင္ငံရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ တုိင္းတာရာမွာ တစ္ဦးခ်င္းက တစ္ႏွစ္ ရရွိတဲ့ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြအေပၚမူတည္ ထားပါတယ္။ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နံပါတ္ (၁၀) ကေန စတင္ေဖာ္ျပသြားၿပီး နံပါတ္ (၁) ကေတာ့ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀) မာဒါဂါစကာ ကၽြန္းႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၂၅ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၉ သိန္းေက်ာ္)

အာဖရိကတုိက္ အေရွ႕ပုိင္းမွာ ရွိတဲ့ ကၽြန္းႏုိင္ငံေလးဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံထားၿပီး သယံဇာတနဲ႔ ဇီဝမ်ဳိးကြဲ မ်ဳိးစံု ေပါၾကြယ္ဝတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး အစိုးရ အရာရွိမ်ားရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ဆုိးဝါးစြာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ပ့ံထားတဲ့ ေငြေၾကးအကူအညီေတြကုိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အစား အစုိးရ အရာရွိမ်ားကသာ သံုးစြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီး အုပ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ဝင္ေရာက္လာျခင္း မရွိပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ရွားပါးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ လမ္း၊ တံတားေတြကို အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္အစားထုိးမႈေတြ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ရွည္ၾကာေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ မာဒါဂါစကာႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး (၁၀) ႏုိင္ငံ စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉) အီေကြတုိရီယယ္ ဂီနီႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၁.၂ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၈ သိန္းခြဲ)

အီေကြတာမ်ဥ္းနဲ႔ နီးကပ္စြာ တည္ရွိၿပီး ေရနံသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝတဲ့ အီေကြတုိရီယယ္ ဂီနီႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ၿပဳိလဲက်ဆင္းေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ထုတ္ကုန္ျဖစ္တဲ့ ေရနံနဲ႔ ဆန္ေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းဟာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ ၿပဳိလဲေစတဲ့ အဓိက အခ်က္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ကေလးငယ္ ကုိးဦးမွာ ငါးဦးဟာ HIV/AIDS ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရတဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ လူဦးေရ ရွားပါးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာလည္း အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈဟာလည္း ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ထုိးႏွက္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းထဲကုိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၈) အီရီထရီးယားႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၄.၄ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၆ သိန္း)

အာဖရိက ဦးခ်ဳိေဒသမွာ တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္နီကမ္းရုိးတန္း အမ်ားအျပားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အီရီထရီးယားႏုိင္ငံဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ျပႆာနာကေတာ့ အစာေရစာ ရွားပါးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ အစာေရစာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနၿပီး ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရရဲ႕ တဝက္ေလာက္ဟာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ လံုေလာက္စြာ မရရွိတဲ့အျပင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္းဟာလည္း ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

(၇) မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၂၈ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၆ သိန္း)

အာဖရိကတုိက္ အေရွ႕ပုိင္းမွာ ရွိတဲ့ မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်င္းမွာပဲ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံ့ လူဦးေရ တစ္သန္းနီးပါး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဟာ နလံမထူႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအတြင္း ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ တင္ရွိခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ေၾကြးၿမီကိစၥမ်ားတြင္သာ သံုးစြဲခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေျမပမာဏဟာ ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့မ်ား မရရွိၾကေသးပါဘူး။

(၆) ႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၂၀.၆ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၄ သိန္းေက်ာ္)

ႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံဟာ အေနာက္အာဖရိကေဒသမွာ ရွိတဲ့ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးျခင္းအလုပ္မ်ားကုိသာ ျပည္သူမ်ား လုပ္ကုိင္ေနရၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ေဒၚလာေအာက္သာ ရွိေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ က်ားမ ခြဲျခားမႈ အလြန္ျမင့္မားျခင္း၊ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္းမ်ားျခင္း၊ ေမြးဖြားႏႈန္းမ်ားျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔မွ် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္တမ္းမ်ားအရ ႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဆရာဝန္ဦးေရ စုစုေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ အဖ်ားေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ကေလး ၆ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္သည္ အသက္ငါးႏွစ္ မျပည့္မီတြင္ ေသဆံုးေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၅) ဘူရြန္ဒီႏိုင္ငံ (လူဦးေရ ၁၀.၅ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၂ သိန္းေက်ာ္)

အာဖရိကေရကန္ႀကီးအနားမွာ ရွိတဲ့ ဘူရြန္ဒီႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးစုမ်ား ပဋိပကၡကုိ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံ၏ ဧရိယာႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ဳိး မမွ်တမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကုိ လူေနထုိင္ရာေနရာမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္ႏုိင္ဘဲ ပုိမုိဆင္းရဲလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိးဝါးစြာ မုိးေခါင္ျခင္း၊ ေခတ္မီစုိက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၄.၆ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၂ သိန္းေက်ာ္)

လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံဟာ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ ေလးပံုသံုးပံုဟာ ဆင္းရဲမြဲေတေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ေနထုိင္ကာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိသာ အမွီျပဳေနရပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးျခင္း၊ ေခတ္မီ စုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ား မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်ကာ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးက ပုိမုိယုတ္ေလ်ာ့လာပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ အာဏာရွင္အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားနည္းမႈေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။

(၃) မာလာဝီႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၁၈ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၁ သိန္း)

မာလာဝီႏုိင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတရမႈ၏ အဓိကအခ်က္မွာ HIV/AIDS ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ HIV/AIDS ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဏာရွင္ အစုိးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားအျပားက ေရာဂါဆုိးဒဏ္ေတြ ခံေနရတာေၾကာင့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ာလည္း မတုိးတက္ဘဲ အစာေရစာ ရွားပါးမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ထြက္ကုန္ျဖစ္တဲ့ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္လုပ္မႈဟာ ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႕ ေနရပါတယ္။ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား အမ်ားအျပား မရွိျခင္းကလည္း အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံေတြစာရင္းမွာ ပါတဲ့ အဓိက အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၇၈.၇ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၁၀ သိန္း)

ကြန္ဂုိဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံဟာ လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီး အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ပုိင္း စစ္ပြဲေတြ ၾကားမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ လူဦးေရ ၆.၇ သန္းေလာက္ဟာ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ဟာလည္း တုိးပြားလ်က္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၂.၇ သန္းခန္႔ ေနရပ္ကေန ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ထိခုိက္ခဲ့ရၿပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ နံပါတ္ ၂ ခ်ိတ္ခဲ့ပါတယ္။

(၁) ဗဟုိအာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ (လူဦးေရ ၄.၅ သန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ – ၈ သိန္းခြဲ)

ကမၻာ့တန္ဖုိးအႀကီးဆံုး စိန္တြင္းေတြကုိ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုဟာ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ခုဆုိတာ သင္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါသလား။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဗဟုိအာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ တန္ဖုိးအႀကီးဆံုး စိန္ေတြ အေျမာက္အျမားထြက္ရွိတဲ့ စိန္တြင္းေပါင္း မ်ားစြာ တည္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ျပင္သစ္တပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးေနရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းျပည္ဟာလည္း ၿပဳိကြဲလုနီးနီး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ HIV ကူးစက္မႈကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္တက္ေနၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကလည္း အလြန္ဆုိးဝါးတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ မုိးေခါင္ေရရွားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏုိင္ငံဧရိယာရဲ႕ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာ စုိက္ပ်ဳိးထြန္ယက္လုိ႔ ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးမ်ားဟာ အလြန္အကၽြံခြဲျခား ဆက္ဆံခံေနရၿပီး လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ၊ ပညာသင္ၾကားမႈေတြ မရရွိၾကပါဘူး။ သယံဇာတ က်ိန္စာေတြေၾကာင့္ ဗဟုိအာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ရင္ မမွားႏုိင္ပါဘူးဗ်ာ။

Writer_Htoo2 Lay ( Daily Hot News )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *