ကရင္ျပည္နယ္မွ သူနာျပဳ ဆရာ၊ဆရာမ ၂၀ ဦး ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းမည္

Posted on

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး covid-19 ကုသေရးဌာန( ေဖာင္ႀကီး ) သို႔ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ုံမ်ားမွ သူနာျပဳ ဆရာ၊ဆရာမ ၂၀ ဦးတို႔လာေရာက္အားျဖည့္ကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ကိုဗစ္ ၁၉ ကုသေရးဌာန(ေဖာင္ႀကီး)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ Volunteer သူနာျပဳဆရာ၊ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေပါ့စတစ္ လူနာမ်ားကို အထူးၾကပ္မတ္ကုသေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ႐ြက္ေပး မည္ျဖစ္ကာ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ၄င္းတို႔အတြက္လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရက လိုအပ္သမွ် ျဖည့္စည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံမတင္းဘဲ ကိုယ့္က်န္းမာေရး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ဖို႔မွာ လိုက္ပါတယ္။အဆိုပါ Volunteer သူနာျပဳဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဘားအံၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *