ကိုဗစ္ကာလမွာ အလြန္အသုံးဝင္မယ့္ ပစၥည္းတစ္ခုကို တီထြင္လိုက္တဲ့ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသားမ်ား

Posted on

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္ျပဳလုပ္ေသာ အပူခ်ိန္တိုင္းကင္မရာ တီထြင္မႈေအာင္ျမင္ ဗန္းေမာ္ ၂၅ ဩဂုတ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေမၿဖိဳးဦးက ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္၍ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား(၆)ဦးတို႔သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အပူခ်ိန္တိုင္းကင္မရာကို အလြန္သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္က တီထြင္စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အပူခ်ိန္တိုင္းကင္မရာသည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Smart TV ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္အျပင္ TV ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမပါဘဲ ကင္မရာ၏ LCD ျဖင့္ တိုင္းတာမႈ ရလဒ္မ်ား၊ ပုံရိပ္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည့္အျပင္ ကင္မရာတြင္ ပါဝင္ေသာ SD Card ျဖင့္လည္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာလအတြင္း ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုံးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူတစ္ဦးမွေန၍ ကင္မရာကို ကိုင္တြယ္၍ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေနစရာမလိုဘဲ အပူခ်ိန္တိုင္းကင္မရာ ေရွ႕ရပ္႐ုံျဖင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း၊ Internet ရရွိပါက ဖုန္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ လူလူျခင္းထိေတြ႕မႈ မရွိေစျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္လုပ္သားအင္အား သက္သာေစျခင္း၊ ေငြအကုန္အက်သက္သာေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစၿပီး သတ္မွတ္အပူခ်ိန္ေက်ာ္သြားပါက Alarm ေပးႏိုင္သည့္ စနစ္လည္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရသည့္ ေနရာတြင္လည္း ဓာတ္ခဲျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗန္းေမာ္)မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမၿဖိဳးဦးထံမွ သိရသည္။

အပူခ်ိန္တိုင္းကင္မရာကို (၂)လခြဲၾကာ တီထြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ အလြန္သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္း ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုလအတြင္း အပူခ်ိန္တိုင္းကင္မရာ (၁ဝ)လုံးခန္႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အဝင္အထြက္ေနရာမ်ားသို႔ အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *