ကိုဗစ္ကာလ မွာ အြန္လိုင္းေပၚကေန ဗီဒီယိုေကာ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္က မဂ္လာေစ့စပ္ပြဲ

Posted on

ကိုဗစ္ကာလမွာ… On Line ကေန ေစ့စပ္ပြဲတဲ့ !  ေယာက်ၤာေလးက V Call နဲ႔ ရပ္မိရပ္ဖေတြကိုႏႈတ္ဆက္ေနတာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *