ကိုဗစ္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

Posted on

ကိုဗစ္ ၁၉ အလြန္ကာလမွာ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ကိုဗစ္၁၉ေရာဂါနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန အေထြေထြပိုလွ်ံေငြ ဘီလီယံ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ ဒီေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ည၈နာရီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံအတြင္း COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပတဲ့မိန္းခြန္းမွာ ေျပာၾကားသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။

“ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ အေထြေထြပိုလွ်ံေငြဘီလီယံ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ၊ တစ္ဘီလီယံဆိုတာကေတာ့ သန္း(၁၀၀၀)ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြသိၿပီးသားပဲလို႔ ထင္ပါတယ္ ။ ဘီလီယံ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ဆိုၿပီး ကြၽန္မတို႔သတ္မွတ္လိုက္တယ္ ။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုေတာ့ ကိုဗစ္နဲ႔ဆိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ေငြဟာ ကိုဗစ္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သုံးဖို႔ပါ။တျခားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။တျခားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အဲဒီရန္ပုံေငြထဲမွာ သပ္သပ္ရွိပါတယ္ ။အခုဘီလီယံ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုက္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ ကိုဗစ္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ၊ ကိုဗစ္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္သုံးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ” ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန႔္ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါ့အျပင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးအားျဖည့္ေပးေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္ ။ ေဆး႐ုံမ်ားလုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစေရး ၊ ကြာရန္တင္းစင္တာေတြလုံေလာက္ေစေရး နဲ႔ ဒီစင္တာေတြမွာလိုအပ္တဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား နဲ႔ ေဆးပစၥည္း ၊ ေဆးဝါးမ်ား ၊ အျခားပစၥည္းပစၥမ်ားကိုလည္း လုံေလာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ မိန႔္ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *