ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြပိတ္ထား ရေပမယ့္ အႀကံဉာဏ္တစ္ခုေၾကာင့္ အျမင့္ဆုံးဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္ ရခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ

Posted on

မကၠစီကိုမွာ ေက်ာင္းေတြပိတ္လိုက္ရေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ထရပ္ကား ကို ေက်ာင္းကား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ေန႔တိုင္းနီးပါး ကို ေဝးကြာလြန္းတဲ့ မကၠစီကိုေက်းလက္႐ြာေတြဆီကို ၂ နာရီေလာက္ ကားေမာင္းသြားရတယ္။

အဲဒီ ေက်းလက္႐ြာေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္တာေၾကာင့္ အထီးက်န္တာေရာ၊ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ျမင့္တက္ေနတာေရာ ေပါင္းစုံေနတဲ့ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးေတြကို လူမႈေရး၊ ပညာေရး ပိုင္း ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ က သိသြားခဲ့တဲ့ အခါမွာေတာ့ အဲဒိ ဆရာမ ကို ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ကေလးေတြက ေျပာတယ္။“မျပည့္မစုံ နဲ႔၊ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ စာသင္ရေပမယ့္ ဆရာမ ရဲ႕ ေမတၱာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ပါတယ္ ..” တဲ့။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *