ကိုဗစ္ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ကတံုး တံုး ၾကေလျပီ

Posted on

ကေလးၿမိဳ႕ G T B (ကမၻာ့ရတနာဘဏ္) က ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြတဲ့ကေလးၿမိဳ႕ GTB (ကမၻာ့ရတနာဘဏ္) က ဘဏ္ ဝန္ထမ္း မ်ား ကေတာ့ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ကတုံး တုံးပီ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *