ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေမြးလာမယ့္ကေလးကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မယ့္ အစီအစဥ္ ဧရာဝတီနဲ႔ ရွမ္းမွာ စတင္မယ္

Posted on

ကေလး အသက္(၂)ႏွစ္ေရာက္တဲ့အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ဧရာဝတီတိုင္း နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နဲ႔ ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးငယ္ကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး ကေျပာပါတယ္။ မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကစၿပီး ကေလးေမြးဖြားၿပီး ကေလးငယ္ အသက္(၂)ႏွစ္ေရာက္တဲ့အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ၿပီး၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအက်ဳံးဝင္သလို ၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အားလုံးဟာ ဒီ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မယ့္ MCCT အစီအစဥ္မွာအက်ဳံးဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေငြေၾကးေထာက္ပံ့မယ့္ အစီအစဥ္ဟာ ေဒသရဲ႕ ေနရာအားလုံးကို ေရာက္ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခန႔္မွန္းေျခ ရွမ္းျပည္နယ္က အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့အိမ္ေထာင္စု ၄၈၇,၀၀၀ ခန႔္၊ ဧရာဝတီတိုင္းထဲက အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၄၈၃,၀၀၀ ဝန္းက်င္ဟာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရဲ႕ ပထမေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း အနည္းဆုံး ေငြသားလႊဲေျပာင္းျခင္း တစ္ႀကိမ္ကို လက္ခံရရွိႏိုင္ မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။“ ဒီအစီအစဥ္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြ၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြ အသက္(၂)ႏွစ္အထိကို သူတို႔ရဲ႕မိသားစု၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ဒါေၾကာင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အေျခအေနအရ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ေဒသေတြကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။”လို႔ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး ကေျပာပါတယ္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူေတြဟာ တစ္လကို က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ႏူန္းနဲ႔ သုံးလေပါင္းၿပီး တစ္ႀကိမ္ ၄၅၀,၀၀ က်ပ္ ေငြလႊဲျခင္းကို လက္ခံရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ရဲ႕ ဘဝအစပထမဦးဆုံးရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ရွိတဲ့ ကေလး မိခင္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုပါက ေဆး႐ုံ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးခန္းေတြကေန ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မွတ္တမ္း၊ ကေလးအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူေတြအတြက္ ကေလးေမြးစာရင္း ဒါမဟုတ္ ကာကြယ္ ေဆးထိုးမွတ္တမ္းေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ၎တို႔ကေနေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးေတြကို ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံံ့ေနတဲ့ MCCT အစီအစဥ္ကို လက္ရွိမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြမွာ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *