ကိုယ္ဝန္ လြယ္ထားရေပမယ့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရးမွာတာဝန္ေက်ပြန္ေနတဲ့ဆရာမေလး

Posted on

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္က ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဆရာမ ေဒၚသီတာေထြး။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ အိုင့္ကိုင္းs/cမွာ ႐ြာ ၅႐ြာခြဲကိုင္တာဝန္က်ေနေသာ ဆရာမ ေဒၚသီတာေထြးကို ေလးစားလွ်က္ပါ။

သူ႔ဝမ္းထဲမွာလြယ္ထားတဲ့ရင္ေသြးေလးနဲ႔ မိမိအတြက္ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္လွ်က္ ထမ္း႐ြက္ေနတာပါ။ဆရာမမွာအကာအကြယ္မျပည့္စုံေတာ့ သူ႔အတြက္ သူ႔ရင္ေသြးအတြက္ carrierျဖစ္မွာ ကလည္းစိုးရိမ္ရပါသည္

၅႐ြာလုံး ေန႔တိုင္းသြားဖို႔ကလည္း ကိုယ္ဝန္ ကေလးအတြက္လည္း စာနာမိပါတယ္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကေသာ သူရဲေကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ဦးၫြတ္ပါ၏။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *