ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္ တီးတိန္ၿမိဳ ့က ေဆး႐ုံမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္ သူရဲေကာင္းဆရာဝန္ မ်ား

Posted on

မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ဆႏၵျပဳ၍ တီးတိန္ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေဒါက္တာမ်ား။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *