ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဗဟိုခ်က္ ဝူဟန္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာဟု တ႐ုတ္က ျပင္ဆင္ေၾကညာ

Posted on

တ႐ုတ္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္ေသာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁,၂၉၀ ဦး ထပ္တိုးလာၿပီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကူးစက္မႈ အဆိုးဆုံးအခ်ိန္တြင္ အလြန္အကၽြံ လူနာလက္ခံထားရေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား၌ လူနာလက္ခံနိုင္စြမ္း မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရသူ တြက္ခ်က္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ မီဒီယာ Xinhua က ဧၿပီ ၁၇ တြင္ ‌ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဝူဟန္တြင္ ေသဆုံးမႈသည္ ၃,၈၆၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၌ ေသဆုံးသူအမ်ားဆုံးေနရာ ျဖစ္သည္။လူဦးေရ ၁၁ သန္းရွိေသာ ဝူဟန္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ၅၀,၃၃၃ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။၃၂၅ ဦးတိုးလာခဲ့ေသာ ဝူဟန္တြင္ ကူးစက္ခံရမႈသည္ တ႐ုတ္တြင္ စုစုေပါင္း ကူးစက္ခံရသူ ၈၂,၃၆၇ ဦး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန႔္ရွိသည္။ယင္းစာရင္းအေျပာင္းအလဲက တ႐ုတ္တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာကာ ၄,၆၃၂ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားကို ကိုးကားၿပီး ေအအက္ဖ္ပီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဝူဟန္၏ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အခ်က္အလက္စနစ္၊ ၿမိဳ႕၏ဈာပနဝန္ေဆာင္စနစ္၊ ျမဴနီစီပယ္ေဆး႐ုံအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္၊ ထပ္ေက်ာ့ေရတြက္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားသည့္ နယူကလိယက္အက္ဆစ္စစ္ေဆးမႈစနစ္တို႔မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို ကိုးကားၿပီး Xinhua က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ဝူဟန္တြင္ ဇန္နဝါရီကတည္းက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈႏွင့္ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ တိက်ျခင္းကို မယုံသကၤာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ မေရရာမႈက တ႐ုတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ေဘးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ျဖဳန္းတီးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *