ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္း တဲ့ ျမန္မာျပည္က လုပ္ငန္းတစ္ခု မွ အဆိပ္

Posted on

ေဒ သတစ္ခု၏ငါးေျခာက္စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းခြင္အနီးမွျဖတ္သြား စဥ္လူတစ္ေယာက္ေဆးဖ်န္းပုံးျဖင့္လွန္းထားသည့္ငါးေျခာက္မ်ားကို ဖ်န္းေနသည္ကိုျမင္ရသျဖင့္အနီးကပ္သြားေရာက္မွတ္တမ္းတင္ေမးျမန္း ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားဟုယူဆရသူေျပာျပခ်က္အရ. ေဆးျဖန္းပုံးတစ္ပုံး တြင္ေဖာ္ျပပါေဆး(ဒိုင္ကလိုေဗာ့80%)ပုလင္းဖုံးသုံးေရာျဖန္းပါက ယင္ႏွင့္ေလာက္မက်ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။

ပုလင္းတြင္ေရးထားသည္မွာGHSအဆိပ္ျဖစ္မွုအဆင့္အတန္း(2) ဟုေရးထားရာစားသုံးသူမ်ားအတြက္ဘယ္ေလာက္အႏၲရာယ္မ်ားမည္ ကိုေျပာရန္လိုမည္မထင္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *