ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲ ပိတ္ရန္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕က ဆက္လက္က်င္းပ

Posted on

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္အား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းရန္မင္းဘူး (စကု)ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္းမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မွ ဘုရားပြဲေတာ္အား ဆက္လက္က်င္းပေနေၾကာင္း သိရသည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက ဧရိယာက်ယ္ဝန္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေနရပ္သို႔ျပန္လာသူေတြ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ စာရင္းကိုသုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ အေရးႀကီးေနသျဖင့္

ေရာဂါအား ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *