က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵက ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းစီႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္

Posted on

အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵက ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းစီႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျပည္ပမွ ျပန္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဓမၼဒူတ ေဆကိႏၵာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၁၄ ရက္ၾကာ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္ COVID-19 Quarantine လုပ္ငန္းစဥ္မွာ  ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ uarantine (14)ရက္တာကာလအတြင္း အသက္ပင္ ပဓာနမထားပဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးစီကို ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵမွ ေငြ(၁၀၀,၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ ဆန္၊ ဆီ၊ စားစရာ အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူခဲ့သည္။

”ဂုဏ္ျပဳထိုက္တဲ့တန္ဖိုးကို ေငြေၾကးနဲ႔ တန္ဖိုးျဖတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တို႔ေတြႏိုင္ခဲ့ၿပီ”ဟု ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵက မိန႔္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဓမၼဒူတလူငယ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ယင္း၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *