က်ဳံးအတြင္းသို ့ အေပါ့စြန႔္သူဖမ္းဆီး အေရးယူ

Posted on

ဒီေန႔မနက္ ၉နာရီေက်ာ္ လမ္း၈၀ က်ဳံးေဘး ပလက္ေဖာင္းမွာ က်ဳံးအတြင္းအေပါ့စြန္႔သူတစ္ဦးအားေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။အေရးေပၚျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လမ္း ၈၀x ၂၄ လမ္းထိပ္ နဲ႔ ၇၃လမ္း ၁၂လမ္းထိပ္မွာ အမ်ားသုံး သန္႔စင္ခန္းမ်ား ျပည္သူေတြအတြက္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

က်ဳံးေရက ၿမိဳ႕ေတာ္ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသြားမွာျဖစ္လို႔ စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမွတ္ ၄ ရဲစခန္းတြင္ ရဲအက္ ၄၇ ျဖင့္ ၁၁.၈.၂၀ ရက္ေန႔ေအာင္ေျမသာဇံတရား႐ုံးမွာတရားစြဲဆို အေရးယူသြားပါမယ္။

က်ဳံးေဘးမွာ အေျခအေနမဲ့ေနထိုင္သူေတြေတြ႕လာရလို႔ ဒီေန႔မနက္​ေစာေစာကပဲ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္ဌာန ကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ စည္ပင္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *