က်ဴရွင္ မယူ ေဘာ္ဒါ မေနပဲ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ No.4. ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ မဂ်ဴးဂ်ဴးခင္

Posted on

က်ဴရွင္ မယူ ေဘာ္ဒါ မေန ပဲ နိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ No.4. ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူး ရွင္ မဂ်ဴးဂ်ဴး ခင္

ဆရာမ ျဖစ္ခ်င္တဲ့_ကေလး မေလး

ေဘာ္ဒါမေန၊ က်ဴရွင္ မယူတဲ့ အမ်ိဳး၊ တိုင္းကို ဂုဏ္ေဆာင္ျမႇင့္တင္ ေပးေသာ သမီးငယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း တစ္တိုင္း လုံး No.1

နိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ No.4. ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္

မဂ်ဴးဂ်ဴးခင္ အ.ထ.က ေကာယားရဲ့ ဂုဏ္ေဆာင္ သူေလး

က်ဴရွင္ မယူ ေဘာ္ဒါ မေန ပဲ စာႀကိဳးစား သူေလး

ဆရာမ ပဲလုပ္မယ္ဆို သူေလး ေအာင္ျမင္မွုေတြ အမ်ားႀကီး ရယူနိုင္ ပါေစ

Crd-မူရင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *