ကြၽန္မတို႔အားလုံး မ်က္စိမမွိတ္ခင္မွာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာကို ျမင္သြားခ်င္ပါတယ္

Posted on

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ စတုတၳအစည္းအေဝးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဖြင့္မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။ – လက္နက္ကို အားကိုးမွ၊ အင္အားသုံးမွ ထိေရာက္မႈရွိမယ္၊ အရာဝင္မယ္ဆိုတဲ့ ဓေလ့ဆိုးကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖို႔ လို  – ေသနတ္သံေတြ၊ ဗုံးသံေတြ ဒီေန႔ တိတ္သြားေပမဲ့ မနက္ျဖန္ ျပန္ထြက္လာႏိုင္

– လက္နက္ကို အားကိုးမွ၊ အင္အားသုံးမွ ထိေရာက္မႈရွိမယ္၊ အရာဝင္မယ္ဆိုတဲ့ ဓေလ့ဆိုးနဲ႔ အရင္းခံစိတ္ဓာတ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ဖို႔ လို – အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၿပီး ဗီဇဆိုး၊ ဓေလ့ဆိုးကို ဖယ္ရွားရမယ္ – အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းနဲ႔ က်င့္သားရေအာင္ ထပ္ဖန္တလဲလဲ လုပ္ရမယ္ – အေပးအယူလုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းတာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ

– အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္တဲ့ အက်ိဳးတရားေတြကို သိျမင္လာေလေလ ယုံၾကည္မႈ ပိုရွိလာေလေလ ျဖစ္  – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ကပ္ေရာဂါအေျခအေန၊ ကိုဗစ္အလြန္ ေနထိုင္မႈပုံစံအသစ္ အေျခအေန၊ အားၿပိဳင္မႈျမင့္မားလာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနတာကို သတိျပဳရမယ္ – တပ္မေတာ္ေရာ၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ NCA လက္မွတ္မထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလို။

– ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးကို ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံခဲ့ရ – ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္လို႔ တင္စားခံခဲ့ရ

– ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ အနာဂတ္ေတြ အဓိပၸာယ္မဲ့ေနၾကဦးမွာလဲ – ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေငြေၾကးထရီလ်ံခ်ီ ဆုံးရႈံးခဲ့၊ ျပည္ေထာင္စုအနာဂတ္၊ ျပည္ေထာင္စုထဲက သားသမီးေတြရဲ႕ဘဝ ေျမာက္မ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရ – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူ ျဖစ္လာဖို႔ သမိုင္းက အခြင့္အေရးေပးလာ – အဆိုးသံသရာကို မိုက္မိုက္မဲမဲ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမွာလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမွာလား – လမ္းႏွစ္သြယ္ထဲက ဘယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္မလဲ၊ ဘယ္လမ္းကို လိုက္မလဲ။– ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အနာဂတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမယ့္ လမ္းဆုံလမ္းခြမွာ ေရာက္ေနၿပီ – မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ေယာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *