ခ်စ္သူကုိေက်းဇူးတင္လုိက္တဲ႔ ပရဟိတမင္းသား ေဝဠဳေက်ာ္

Posted on

ေက်းဇူးပါ ခ်စ္သူ ေရ COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ ႏွင့္ အေရးေပၚ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းက်မ္းမာေရး ရဲ႕ ဦးစီး ကြပ္ကဲမႈ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ နားလည္ ေပးတဲ့ မိသားစု ႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ ခ်စ္သူကိုပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ဒီေန႔ကစၿပီး အေရ းႀကီးလူနာႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ားကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗိုင္းရပ္မ်ား ကပ္တြယ္ေနႏိုင္သည့္အတြက္ အိမ္ျပန္ခြင့္မရွိေတာ့သလို ကိုယ္တိုင္ lockdown ခ်လိုက္ရ ၿပီျဖစ္ပါတယ္

ဒီရက္ေတြမွာ အလုပ္ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားတြက္ မလုပ္ႏိုင္ေသးတာကိုေတာင္းပန္ပါတယ္ အေရးတႀကီးေတြ႕လိုပါက ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွာ ေန ည ရွိေနမွာပါ… လိုအပ္လို႔ အကူညီလိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ပါ … ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္လည္း ‌ေျပာပါ ဆိုပါ ႐ိုင္းပင္ပါေဝဠဳေက်ာ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *