ခ်မ္းသာတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ကမာၻ႔ဘဏ္က အတိုးနည္း ေခ်းေငြေတြႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေခ်းေနသျဖင့္ အေမရိကန္က ေဒါသထြက္ေန

Posted on

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အတိုးနည္းေခ်းေငြနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံကေန ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေခ်းသြားမယ့္ ငါးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္သစ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ၾကာသပေတးေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီလို တ႐ုတ္ကို အတိုးနည္း ေခ်းေငြနဲ႔ ထုတ္ေခ်းတာဟာ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္မႏုခ်င္နဲ႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ ကန႔္ကြက္ေနတဲ့ ၾကားကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီး စတီဗင္မႏုခ်င္က အတိုးနည္း ေခ်းေငြလို ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြ ေပးဖို႔ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အလြန္ခ်မ္းသာလြန္းေနတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ၂၀၂၅ ဇြန္လအထိ ႏွစ္စဥ္ နည္းပါးေသာ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းေငြခ်ထားတဲ့ ငါးႏွစ္တာ ေခ်းေငြမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ပါဝင္တဲ့ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မေန႔က ကန႔္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ၾကားနာမႈမွာ မႏုခ်င္က ထြက္ဆိုပါတယ္။

ဝင္ေငြနည္းတဲ့၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းနည္း ေခ်းေငြအစီအစဥ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို မပါဝင္ေစသင့္ဘူးလို႔ ၎က ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆက္ပုံနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ ဘက္ေပါင္းစုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြခ်ထားတဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္က ပါဝင္အားျဖည့္ေနေၾကာင္း၊ ဒီအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေထာက္ခံၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ထံ ငါးႏွစ္တာေခ်းေငြခ်ထားေပးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ကေတာ့ ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး မႏုခ်င္ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၎ရဲ႕ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းမစီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္က ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ၎ပိုင္ေငြ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းငွားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

Rf; Reuters
Writer_ ေမာင္သံဆင့္ ( YGN Times )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *