ဂုဏ္ထူး တစ္ဘာသာ ရရွိခဲ့တဲ့သားျဖစ္သူအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာျဖစ္ေနတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ ဝိုင္းခ်စ္

Posted on

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ထူး တစ္ဘာသာ ရရွိခဲ့တဲ့ သားျဖစ္သူ ေမာင္လင္းျပည့္ၿဖိဳးအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ ဝိုင္းခ်စ္တို့မိသားစုေလးရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာပုံရိပ္မ်ား။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *