ငါက နဂါးမယ္ေတာ္ နင္တို႔ကို အကုန္ျပဳစားလိုက္မယ္ဆိုၿပီး Covid-19 အစစ္မခံတဲ့ မႏၲေလးသူ ႐ုပ္သံ

Posted on

မႏၲေလးၿမိဳ႕၈၉လမ္း၂၄-၂၅ၾကားသေဘၤာတန္းရပ္ကြက္တြင္းရွိအိမ္ဌားေနေသာအိမ္သို႔ဧည္သည္ေရာက္လာသည္ဟုတာဝန္သိျပည္သူူတေယာက္မွရပ္ကြက္႐ုံးကိုသတင္းပို႔ေသာေၾကာင့္ရပ္တာဝန္ခံတဦးမွထိုအိမ္ကိုလာေရာက္ေမးျမန္းရာထိုအိမ္မွတေယာက္ဆင္းမေတြ႕၍ေအာ္ေခၚေတာ့မွထြက္လာပီးေရာက္ရွိေနေသာဧည္သည္မွလာေခၚသူလူႀကီးအားဆဲဆိုေသာေၾကာင့္ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ားကေမက်နပ္၍ျပန္လည္ေျပာဆိုၾကရာ

ထိုဧည္သည္ကတရပ္ကြက္လုံးကိုစိန္ေခၚပီးေတာ့ သူကလူႀကီးဖစ္ပါေၾကာင္းတရပ္ကြက္လုံးကိုေအာက္လမ္းနဲ႔ျပာက်ေအာင္လုပ္ျပရမလားသူကနဂါးမယ္ေတာ္ဖစ္ေၾကာင္းသူကိုယ္သူအဆိပ္ေသာက္ျပရမလားေတြေရာ အဲ့သလိုေျပာၿပီးအစစ္ေဆးမခံနိုင္ဘူးဆိုပီးထြက္သြားရန္ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ရပ္ကြက္ကျပည္သူမ်ားကတားဆီး၍ထြက္မေျပးနိုင္ခဲ့ပါ

 

ရပ္ကြက္႐ုံးကလူႀကီးမ်ားလာေရာက္ပီးဆိုင္ကယ္နဲ႔တင္ေခၚသြားပါပီ ဘယ္လိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာေတာ့မသိပါဘူးသို႔ေပမဲ့ဒီလိုမိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေစာ္ကားေျပာဆိုသြားေသာမိန္းမအား တရားဥပေဒရအေရးယူေပးပါရန္အမ်ားသိေစဖို႔ေအာက္ဗီဒီယိုေလးနဲ႔တကြတင္ထားပါတယ္ ထိုမိန္းမမွာအကၤ်ီအစင္းဝတ္ထားပီးမ်က္ႏွာမွာမက္စ္အုပ္ထားၿပီးမ်က္မွန္လည္းတပ္ဆင္ထားပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *