စက္သုံးဆီေဈး တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ဆုံးကာလေရာက္ရွိ

Posted on

စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္လအတြင္း တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၂၀ဝ ခန္႔က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔ေရနံစိမ္းေဈးမ်ားသည္လည္း တစ္စည္လွ်င္ ၃၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀ဝ ဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၅၇၀ ခန္႔အထိ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး စက္သုံးဆီေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈအလိုက္ ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိရသည္။

“ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းတာက အရမ္းျမန္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းကစက္သုံးဆီေရာင္းခ်မႈေတြမွာ ထိခိုက္မႈေတြရွိတယ္။ အခုဝယ္တဲ့ေဈးက ေနာက္ ၁ နာရီေလာက္မွာထပ္က်ေတာ့ တက္ေဈးနဲ႔မိတဲ့သူေတြ ေရာင္းဖို႔ေဈးျပန္ညႇိရတာေတြရွိတယ္” ဟု စက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေရနံစိမ္းတစ္စည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒၚလာ ၃၀ ဝန္းက်င္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းအနိမ့္ဆုံးကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း စက္သုံးဆီေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိ၌ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၅၇၀၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၆၉၀၊ ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၆၄၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၆၅၀ တို႔ျဖစ္သည္။ ဆိုပါေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေရနံေဈးက်ဆင္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *