စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနသူတစ္ဦး ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႔ရွိ

Posted on

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၂၄-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ  ၁။ (၂၄-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ – အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)(NHL)မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၆၅) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၀) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၆) ခုႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၆) ခု၊ စုစုေပါင္း (၁,၀၆၈)ခု အား ယေန႔၊ ညေနတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၁) ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ (၂၄-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၄၇၄) ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၃ ။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈ တြင္ (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၃၄၁)ဦး ရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၃၃၅) ဦး အား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာဆက္လက္ကန႔္သတ္ ၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္။ ၅။ (၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ ၂၄-၈-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီ အတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၃၁) ဦးရွိပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *