စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတဲ့ ဓါတ္ပုံေလး

Posted on

COVID ရယ္ကမၻာေျမက ထြက္သြားပါေတာ့ ေျမာက္ဦးက လူနာအမွတ္-၅၁၈ ၂လသားအရြယ္ရွိ ကေလးငယ္ပါ။

အေမကတစ္ဆင့္ အေဖ အေဖက တစ္ဆင့္ ကေလးငယ္ကို ကူးတာပါ။ က်န္းမာပါေစလို့ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ ကပ္ေရာဂါႀကီးမွလြတ္ကင္းၾကပါေစ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *