ဆရာေလး ဆႏၵမာလာ အျဖစ္ခံယူလိုက္တဲ့ ထက္ထက္မိုးဦး သမီးငယ္ေလး စစ္လြန္းဝတီထက္

Posted on

နဂါး႐ုံဘုရားေပၚမွာဘုရားဖူးၾကရင္း မေျပာမဆို ငိုၿပီးဘာမွမေျဖဘဲ ဘုန္းႀကီး ဆီကိုအဖြားႏွင့္ သမီး  ကိုယ္တိုင္ေလၽွာက္    ၊  သီလရွင္ဝတ္ခြင့္ျပဳေပးပါေျပာ ၊ ဦးဇင္းဆီကလည္းခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး အရမ္းျမတ္နိုးတဲ့ သူ႔ဆံပင္ကို ဘုရား႒ာပနာ ထဲထည့္လွူ ၿပီး ဆရာေလး ဆႏၵမာလာ အျဖစ္ခံယူလိုက္တဲ့ သမီးငယ္ေလး စစ္လြန္းဝတီထက္ ရဲ့ ကုသိုလ္ကို သာဓုေခၚဆို နိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *