ဆိုက်က္ကားဆရာများနှင့်သက်ကြီးအဘိုးအဘွားများကို ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဖိနပ် နှင့် ထီလက်မှတ်များ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယုန်လေး

Posted on

ဆိုက်က္ကားဆရာများနှင့်သက်ကြီးအဘိုးအဘွားများကို ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဖိနပ် နှင့် ထီလက်မှတ်များ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယုန်လေး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *