ဆူရီွစားဖို႔ ဆိုင္ထဲ ခို္းေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ၀င္လာတတ္လို႔ ရဲဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ပင္ကြင္းေလးႏွစ္ေကာင္

Posted on

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံမွာ ပင္ကြင္းေလးႏွစ္ေကာင္ဟာ သူ႔တို႔အၾကိဳက္ ဆူရွိီငါးအသားလႊာေလးေတြကို စားဖို႔ ဆူရီွဆိုင္ထဲရစ္သီရစ္သီနဲ႔ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္၀င္လာၾကတဲ့ ပံုေလးက အင္မတန္ခ်စ္စရာေကာင္းပါတယ္။

ဆူရွီဆို္င္ထဲကို စခန္းခ်ဖို႔လား အစာစားဖို႔လား မသိေပမယ့္ ေနရပ္က်ဴးေက်ာ္ျပီး ဆိုင္ထဲ ကိုယ့္အိ္မ္ကုိယ့္ယာလို ေလွွ်ာက္သြားေနတဲ့ အိိမ္ေျခယာမဲ့ေလးပင္ကြင္းႏွစ္ေကာင္ကုိ Wellington ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေခတၱယာယီ ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔ The Guardian သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ပထမေတာ့ ဆုိင္၀န္ထမ္းက ဆုိင္ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္နားကေန တစ္ကြတ္ကြတ္နဲ႔အသံၾကားေတာ့ နားၾကားမွားတယ္ထင္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ငါးညွီနဲ႔ရလို႔ သြားၾကည့္ၾကည့္ေတာ့မွ အျပာေရာင္ပင္ကြင္းေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္ေတြ အတူပူးေပါင္းျပီး ပင္ကြင္းေတြကို ပင္လယ္ထဲျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ Wellington တိရိစာၦန္ရံုဆီ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

 

‘ပင္ကြင္းေလးေတြ သင့္ဆိုင္မွာ စခန္းလာခ်တယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလး အ့့ံၾသသင့္စရာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္စရာေလးေတြပါလုိ’႔ ဆူရွီဆိုင္၀န္ထမ္း Wini Morris က Radio NZ ေရဒီယိုမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအျပာေရာင္ပင္ကြင္းေလးေတြကဟာ ပံုမွန္ဆိုသလုိ ဇူလိုင္လေလာက္မွာ အသိုက္ေျပာင္းတာ အစာရွာထြက္တာေတြျပဳလုပ္တတ္ၾကျပီး၊ ၾသဂုတ္မွာ စတင္သားဥၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။