ညီေလး မင္းကို တစ္ႏွစ္ပိတ္မဲ့အစား ငါကိုတစ္သက္စာပိတ္ေပးၿပီး လဲလို႔ရရင္လဲခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ မင္းခန႔္ေက်ာ္

Posted on

မင္းကတစ္ႏွစ္ပိတ္ေတာ့ဘာျဖစ္လည္း အခုေရာဘာလုပ္ေနၾကရလို႔လည္း နို႔ေဖာ္ေနတဲ့ေကာင္မေတြၾကေတာ့ နိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ႕နဲ႕ကိုက္ညီပီးဆင္ဆာလြတ္တယ္ေပါ့ ။ ရီရတယ္မင္းကလူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြကို ငါတို႔ကိုယ္စားထမင္းေႂကြးေနတဲ့ညီေလးပါ ေက်းဇူးရွိတယ္ မင္းကိုတစ္ႏွစ္ပိတ္မဲ့အစားငါကိုတစ္သက္စားပိတ္ေပးပီလဲလို႔ရရင္လဲခ်င္တယ္။

မင္းကိုငါေလးစားတယ္ လိုရာဆြဲေတြးပီးေျပာခ်င္တာ ေျပာတဲ့ေကာင္ေတြကိုပါးစပ္နဲ႕ေျပာလို႔ရရင္ေျပာခ်င္တယ္ ဖိအားဆိုတာခံနိုင္ရည္ရွိသေလာက္ပဲေကာင္းတယ္ စိတ္ဓာတ္မက်နဲ႕ကိုယ္ထမင္းကို ရွာစားေနရတာ ။ မင္းမွာခ်စ္တဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ မ်က္ေခ်ေပးေနလို႔မျမင္ၾကတာပါဟု ယုန္ေလး၏ post ေအာက္မွာ comment ေရးၿပီးအားေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *