ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလိုက္နာ ျခင္းမရွိဘဲ ဖြင့္ေနသည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိပါက ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္ အထိ အေရးယူသြားမည္

Posted on

တစ္ႏိုင္လုံးတြင္ ဘား၊ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္ KTV ဆိုင္မ်ားဖြင့္ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီ ကထုတ္ျပန္သည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလိုက္နာ ျခင္းမရွိဘဲ ဖြင့္ေနသည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိပါက ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္ အထိ အေရးယူသြားမည္ဟု ေကာ္မတီက အသိေပးထား သည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအ ပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၌ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေနရာမ်ား ရွိ ဘား၊ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္ KTV ဆိုင္မ်ားသည္ လက္ရွိကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ရန္လြယ္ကူသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ ျခင္း ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္လံ စစ္ေဆးရန္ ေဒသဆိုင္ရာအာ ဏာပိုင္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားရွိ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္တြဲထားသည့္ဘားမ်ားႏွင့္ သီးျခားေန ရာမ်ား ဘားမ်ားဖြင့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆိုင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းသည္အထိ ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ရန္ကုန္ လို၊ မႏၲေလးလိုၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဘားေတြ ျပန္ဖြင့္ေနၾကတယ္။ ဒါက တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ျပဳေသးတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအတြက္ ဘယ္လို အေရးယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ အသိ ေပးတာလည္းပါတယ္။ တကယ္ လည္း စိစစ္အေရးယူသြားမယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္း COVID 19 တားဆီး၊ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာသည္။

ဧၿပီလက စတင္ပိတ္သိမ္း ခိုင္းခဲ့သည့္ ဘား၊ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္ KTV ဆိုင္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆး ရန္ ခ႐ိုင္အလိုက္ အာဏာပိုင္မ်ား သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကတာဝန္ေပးထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအ ေရးကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ အေရးယူ မႈမရွိေသးေပ။တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီး၌ ၫႊန္ၾကားစာကို ၾသ ဂုတ္ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္ မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *