တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူ အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ ၊ ဂုဏ္ထူးရသူ ၇၈ ဦးပါဝင္

Posted on

အရင္ႏွစ္ကထက္ ေအာင္ျမင္သူတိုးလာခဲ့ပါတယ္။အခုႏွစ္မွာအက်ဥ္းေထာင္စခန္းေတြကေန တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူ အက်ဥ္းသား ၁၀၈ ဦးအထိ ရွိၿပီး ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ေအာင္ျမင္သူ ၇၈ ဦးပါဝင္တယ္လို႔ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ အက်ဥ္းေထာင္စခန္း ၁၁ ခုမွ အက်ဥ္းသား ၁၆၂ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၁၃ ဦး၊ အခ်ဳပ္သား ၂ ဦးနဲ႔ အခ်ဳပ္သူ ၁ ဦး စုစုေပါင္း ၁၇၈ ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး၊ သုံးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁ ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္၂၈ ဦး၊ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၈ ဦး၊ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူ ၃၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၀၈ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သူ ၁၀၈ ဦးထဲမွာ အမ်ိဳးသား ၁၀၀ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၈ ဦးျဖစ္ၿပီးေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၆၀.၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့တယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္၊မႏၲေလးေထာင္၊ေတာင္ငူေထာင္၊ ကသာေထာင္၊လြိဳင္ေကာ္ေထာင္၊ေညာင္ေ႐ႊေထာင္၊ က်ိဳင္းတုံေထာင္၊ေက်ာက္ျဖဴေတာင္၊ ဘားအံေထာင္၊သရက္ေထာင္နဲ႔ မအူပင္ေထာင္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ေထာင္ (၁၁)ခုထဲက အင္းစိန္ေထာင္၊ မႏၲေလးေထာင္၊ေတာင္ငူေထာင္နဲ႔ ကသာေထာင္ စတဲ့ ေထာင္စခန္း (၄) ခုက ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြသာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ကေန ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၈၅ ဦးရွိခဲ့ရာ ၅၈ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး၊သုံးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃ ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၆ ဦးနဲ႔ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၄ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။

မႏၲေလးေထာင္ကေန ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ၆၉ ဦးထဲမွာေတာ့ ၄၈ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသုံးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၈) ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၂) ဥိးနဲ႔ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၄) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့တာပါ။

ေတာင္ငူေထာင္ကေန ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂ ဦး အနက္ ၁ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကသာေထာင္ကေန ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အက်ဥ္းေထာင္စခန္းအသီးသီးက အက်ဥ္းသား ၁၇၁ ဦး ေျဖဆိုခဲ့တဲ့နက္ ၉၄ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၅၄ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ေအာင္ခ်က္ပိုမိုျမင့္မားခဲ့တယ္လို႔ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *