တစ္ရြာတည္းေန ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေငြေၾကးရွိသူမ်ားစုေပါင္းၿပီး လက္လုပ္လက္စား ခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ားအား ဆန္လွူ

Posted on

တစ္ရြာတည္းေန ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေငြေၾကးရွိသူမ်ားစုေပါင္းၿပီး လက္လုပ္လက္စား ခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ားအား ဆန္လွူေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၂၀။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ ေက်ာက္ပန္ေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ကမ္းျဖဴ(ကျဖဴ) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကမ္းျဖဴေက်းရြာတြင္ COVID-19 ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား တေထာင့္တေနရာမွ စရိတ္စခသက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္လၽွက္ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားဦးေဆာင္ကာ အဆင္ေျပသည့္ အထိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လက္လုပ္လက္စားအေျခခံလူတန္း စားမ်ားအား စုေပါင္းကာ မၽွေဝျခင္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ဆန္မ်ားလွူဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ရပ္မိ ရပ္ဖ ဦးေအာင္ေဌးက ေျပာသည္။

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားဦးေဆာင္ကာ ကမ္းျဖဴ(ကျဗဴ)ေက်းရြာဇာတိဖြား အေဝးေရာက္ အဆင္ေျပေနသူမ်ားႏွင့္ ရြာတြင္အဆင္ေျပေနသူမ်ားမွ မိမိတတ္နိုင္သေလာက္ ဆန္အိတ္မ်ားလာေရာက္လွူဒါန္းၾကရာ တတင္းခြဲပါ ဆန္အိတ္ (၁၇၉) လုံးရရွိခဲ့ၿပီး၊ လက္လုပ္ လက္စားအေျခခံလွူတန္းစားမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးကာလအတြင္း ဆန္ မ်ားမၽွေဝျခင္းအစီစဥ္အေနျဖင့္ လွူဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကိုယ့္ရပ္ရြာအတြင္းလွူဒါန္းရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု (၇၇၄)စု အတြက္ တအိမ္ေထာင္လၽွင္ ဆန္ (၄) ျပည္ ႏွုန္းလွူဒါန္းနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

က်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ကမ္းျဖဴ(ကျဗဴ)ေက်း ရြာသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စာရင္းေပါက္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၇၆၀) ရွိၿပီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စာရင္းမေပါက္ေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စုခြဲ (၂၀၀)ခန႔္ရွိေၾကာင္း ရပ္မိရပ္ဖ ဦးၾကည္စိုးထံမွ သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *