တနသၤာရီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ထား၀ယ္တစ္ျမိဳ႕လံုး မီးျဖတ္ခံထားရ

တနသၤာရီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ GGS ကုမၸဏီထိပ္ပိုင္း (၃)ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ မတ္လ (၁၀)ရက္ ညပိုင္းမွာ ထားဝယ္တစ္ၿမိဳ႕လံုး လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ေနတယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကို GGS ကုမၸဏီက လွ်ပ္စစ္မီးေပးေနတာျဖစ္ၿပီး GGS ကုမၸဏီရဲ႕ မန္းေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ အပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦးကို တနသၤာရီတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔အတူ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒနဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္တာပါ။

အရင္က ထားဝယ္မွာ ဒီလိုမ်ိဳး မီးပ်က္တာ သိပ္မရွိဘူးလို႔ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ မနက္ျဖန္ မတ္လ (၁၁)ရက္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေတြ ေျဖဆိုရမွာျဖစ္လို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၀)ရက္

၁။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ၄-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၆-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ-

(က) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ ဗဟိုမ႑ပ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ခ်ဳံႏြယ္ ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ထားဝယ္ေလယာဥ္ကြင္း အျပင္ဘက္ ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ထိုက္သင့္သည့္ တန္ဖိုးမေပးဘဲ F-22 Sunny Construction Co.,Ltd. သို႔ တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ၿပီး မၾကာမီ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊

အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ျခင္းတို႔မရွိဘဲ ထားဝယ္ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကို ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ F-22 Sunny Construction Co.,Ltd. သို႔ တိုက္ရိုက္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေစျခင္းသည္ တံစိုးလက္ေဆာင္ကို အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေဒသႏၲရေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ တြက္ခ်က္မႈအရ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးရေၾကာင္း၊

(ခ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ လမ္းဦးစီးဌာနသို႔ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ေငြက်ပ္ ၁.၉ ဘီလီယံခန္႔ ထုတ္ယူရန္ အခြင့္အေရး ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအား သူမ၏ ခင္ပြန္း ဦးထြန္းမင္းက ဦးျမင့္ဟို အမည္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံလမ္းႏွင့္ ေဂၚသဇင္ လမ္းေထာင့္ရွိ အိမ္အမွတ္ (၁၀၆၈) ႏွင့္ (၁၀၇၀) ေျမကြက္ ႏွစ္ကြက္ကို အုတ္ၿခံစည္းရိုး ကာရံေပးရန္ ေစခိုင္းခဲ့ရာ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၄၀) ေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး သူမအား စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါမွ ယင္းေငြကို ျပန္လည္ေပးေခ်ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ထိုက္သင့္သည့္တန္ဖိုး ေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ အုတ္ၿခံစည္းရိုး ကာရံေပးေစျခင္းျဖင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူခဲ့ေၾကာင္း၊

(ဂ) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္သည္ ၎၏ မိသားစု ပိုင္သည့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ကားလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ (၆)ရွိ ႏွစ္ထပ္ေနအိမ္ႏွင့္ ဝိုင္းေျမကို ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ (၃၂၀)သိန္းေက်ာ္ ခန္႔သာ တန္ဖိုးရွိေသာ္လည္း က်ပ္သိန္း(၂၀၀၀)ျဖင့္ GGS ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ GGS ကုမၸဏီအား သရက္ေခ်ာင္း ငါးေလလံေစ်းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထားဝယ္ခရိုင္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ျခင္းလုံး႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္တြင္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ တန္ဖိုးနည္း အငွားအိမ္ရာ(၄)လုံး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တနသၤာရီတိုင္း ဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနအိမ္ကို ဝယ္ယူသူ ဦးသူရအုံသည္ GGS ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီအေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္ေၾကာင္း၊ GGS ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းေထြး၊ ဦးေအာင္ျမတ္ႏွင့္ ဦးသူရအုံ တို႔သည္ အိမ္ႏွင့္ေျမကို ကာလ တန္ဖိုးထက္ (၆)ဆခန္႔ ပိုသည့္တန္ဖိုးျဖင့္ ေစ်းပိုေပး၍ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

(ဃ) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသူ ေနရာတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူ ေနရာတြင္ GGS ကုမၸဏီကိုယ္စား ဦးသိန္းေထြးတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႀကီးၾကပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ၁-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္အထိ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဖိုး က်ပ္သန္း (၈၀၀၀) ေက်ာ္ကို ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ GGS ကုမၸဏီဘက္မွ ေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း၊

လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ စိုက္ထုတ္က်ခံခဲ့ရသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္မႈအေပၚ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီမွ ဦးသိန္းေထြးႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္တို႔သည္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ အရလည္းေကာင္း၊ GGS ကုမၸဏီမွ MD ဦးသိန္းေထြး၊ ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္ ႏွင့္ ဦးသူရအုံတို႔အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅/၆၃ အရ လည္းေကာင္း သီးျခား ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အမႈ(၄)မႈခြဲ၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ ၁၀-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး တရား စြဲဆို အေရးယူနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Credit း ACC

The Ladies News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *