တရားေဟာဆရာ ေစာေဒးဗစ္လား ကို အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

Posted on

ေစာေဒးဗစ္လားႏွင့္ ဦးေဝထြန္းတို႔ႏွစ္ဦးကို အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးလခ်မွတ္

တရားေဟာဆရာ ေစာေဒးဗစ္လားႏွင့္ ဦးေဝထြန္း(နဝရတ္ ေတးသံသြင္း)တို႔ႏွစ္ဦးကို ယေန႔( ၾသဂုတ္၆) ရက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ပုဒ္မ၃၀(က)အရ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္သုံးလခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ခ်ဳပ္ရက္ကို ထုတ္ႏႈတ္ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယေန႔( ၾသဂုတ္၆)ရက္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအေပၚၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးမိုးေဆြက ယင္းသို႔အသီးသီးအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ယခင္စြဲဆိုဆိုထားေသာ သဘာဝေဘးအႏၲာရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ႕မႈဥပေဒပုဒ္မ၂၅အစား ပုဒ္မ ၃၀(က)ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မင္းရန္ေနာင္
ဓာတ္ပုံ မ်ိဳးေက်ာ္စိုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *