တရုတ္နွင္႔ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနသည့္ လာဒါခ္နယ္စပ္ေဒသသို႔ အိႏၵိယတပ္မေတာ္က တင့္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္

Posted on

အျငင္းပြား လာဒါခေဒသ ၌ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕က တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အင္အားျဖည့္တင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားက ျပသေနခ်ိန္ အိႏၵိယအစိုးရကလည္း လက္ နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက လာဒါခ္ေဒသ၌ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈကိုကာကြယ္ရန္ T-90 တင့္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာယာဉ္မ်ားႏွင့္ အင္အား ၄၀၀၀ ပါ တပ္မဟာတစ္ခု ျဖန္႔ၾကက္ခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယသတင္းစာ ဟိႏၵဴစတန္တိုင္းမ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က အင္အား ၅၀၀၀၀ ျဖန္႔ၾကက္ထားရာ အက္ခ္ဆိုင္းခ်င္းဧရိယာ၌ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ထိုသို႔ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ျဖည့္တင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္က လာဒါခ္ေဒသသို႔ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသလို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အိႏၵိယပိုင္ နက္ နယ္ေျမအတြင္း ၈ ကီလိုမီတာအထိ က်ဴးေက်ာ္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အစိုး ရသတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုအရသိရသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ဧၿပီလအတြင္း နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္မႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့သည့္ အရွည္ၾကာဆုံးေသာတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ ပြားလ်က္ရွိသည္။

ကိုးကား – စပြတ္ညစ္

Ref; India deploys T-90 tanks in Ladakh as satellite images show massive military build-up by China

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *