တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ေသြ႕ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမ မ်ား

Posted on

ဧၿပီလ ပထမပတ္ မွစတင္ၿပီး လူစုလူေဝး ကိုေရွာင္က်ဥ္ဖို႔နဲ႔ အိမ္ထဲမွေနထိုင္ဖို႔ အစိုးရ က ေၾကာျငာခ်က္ ႏွင့္အတူ ဧၿပီလ တြင္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ သၾကၤန္ ကိုလည္းခြင့္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့တာေၾကာင့္

ဒီကေန႔ သၾကၤန္အၾကတ္ ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဟာ တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ေသြ႕လ်က္ရွိေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းအထိ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြရွိ႕သူ ၆၂ ဦးရွိေနၿပီး အသက္ေသဆုံးသူ ၄ ဦးအထိရွိလာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *