တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးတင္းမာေနခ်ိန္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္ဝင္စားေန

Posted on

ျမန္ မာ နိုင္ငံ တြင္ စီး ပြား ေရး လုပ္ငန္း မ်ား တိုး ခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အေမရိ ကန္ စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္းရွင္ မ်ား သည္ ျမန္ မာ နိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား အသင္း ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇူလိုင္ ( ၂၇ ) ရက္ က ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ သည္ ။အေမရိကန္ – အာဆီယံ စီး ပြားေရး ေကာင္စီ က ဦးေဆာင္ ၿပီး စင္ကာပူ ၊ ထိုင္း ၊ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ မွ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ ( ၁၀ ) ခု ပါဝင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ တြင္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ Chubb အာမ ခံ ကုမၸဏီ ၊ Coca – Cola ၊ Visa စ ေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား လည္း ပါ ဝင္ သည္ ။

‘‘လုပ္ ငန္း တိုး ခ်ဲ႕ ဖို႔ နဲ႔ ေတြ႕ ၾကဳံေနရတဲ့ အေျခအေနေတြ ကို သူတို႔ဘက္က ေျပာ တယ္။ ၿပီး ေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္ မွာရွိေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြက လည္း ဒီ ဘက္ကို ဝင္ခ်င္ေနတဲ့သေဘာေတြရွိေန တယ္’’ဟု ေဆြးေႏြး ပြဲ တြင္ ပါဝင္ ခဲ့ သူ ျမန္မာ နိုင္ငံကုန္ သည္ ၊ စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္ တာေမာင္ေမာင္ေလး က ေျပာ ၾကား သည္ ။

အေမရိ ကန္ ကုမၸဏီ မ်ား ၏ ေဆြးေႏြး မႈ တြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ၏ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံ က႑ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား အပါ အဝင္ အ လုပ္သမား ျပႆနာမ်ား၊ အ လုပ္ ပိတ္ရက္ မ်ားသည့္ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပး ရန္ မ်ား ပါဝင္ သည္။ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္ မာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၿပီး စီးပြား ေရး လုပ္ ကိုင္ ရန္ စိတ္ဝင္ စားေ နခ်ိန္ တြင္ အခင္း အက်င္းေကာင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ရန္ လိုအပ္ သည္ ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး က ဆို သည္ ။

လက္ ရွိ တြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ၌ အေမရိ ကန္ မွ တိုက္ ရိုက္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံထား ေသာ ကု မၸ ဏီ ( ၂၂ ) ခု ရွိ ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံ မႈ တန္ ဖိုး ေဒၚလာ သန္း (၅၃၀) ေက်ာ္ရွိ သည္။လက္ရွိ အစိုးရ လက္ ထက္ အေမရိကန္နိုင္ငံ မွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ဝင္ ေရာက္ ခဲ့ သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ လာ ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၿပီး စီးပြား ေရး လုပ္ကိုင္ ေနေသာ နိုင္ငံေပါင္း ၅၁ နိုင္ငံ တြင္ အေမ ရိ ကန္နိုင္ငံ က အဆင့္ ( ၁၃ ) ၌ ရပ္ တည္ ေန သည္ ။

Source; 7day news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *