ထိုင္းဆႏၵျပမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္

Posted on

ဩဇာလႊမ္မိုးမႈႀကီးတဲ့ ဘုရင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အတိအလင္း ေတာင္းဆိုမႈေတြလည္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ေနခဲ့တာ လနဲ႔ခ်ီ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ဩဇာလႊမ္မိုးမႈႀကီးတဲ့ ဘုရင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အတိအလင္း ေတာင္းဆိုမႈေတြလည္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းနဲ႔ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ဆႏၵျပသူေတြအေနနဲ႔ လြန္ကဲလာပါ ႏိုင္ငံမွာ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈကို အံတုဖီဆန္ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္ကုန္မွာ ဆႏၵျပသူ ေထာင္းေသာင္းခ်ီတဲ့ ပါဝင္ၾကတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆုံး ဆႏၵျပမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုဆႏၵျပမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ခံအေၾကာင္းနဲ႔ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆႏၵျပသူေတြက စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းနဲ႔ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာရဲ႕ အစိုးရကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္တဲ့ စု႐ုံးခ်ီတက္ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ယင္လတ္အစိုးရကို စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့စဥ္က စစ္တပ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ငါးႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ယမန္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေစခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပရာယြတ္က အႏိုင္ရရွိၿပီး အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းဦးေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပရာယြတ္ အႏိုင္ရမႈဟာ အေျခခံဥပေဒသစ္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးဟာ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခယ္လွယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာဆိုထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္၊ အေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္နဲ႔ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈေတြကို အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ထို႔အတူ ဘုရင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ဩဇာႀကီးမားတဲ့ ေတာ္ဝင္မိသားစုကို ေဝဖန္မခံရေစရန္ အကာအကြယ္ျပဳထားတဲ့ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ထိုဥပေဒဟာ ကမာၻေပၚရွိ အလားတူ ဥပေဒေတြအနက္ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵျပမႈေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာတာလဲ ? ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လူငယ္ေတြၾကား ေရပန္းစားေက်ာ္ၾကားတဲ့ အတိုက္အခံပါတီကို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလမွစၿပီး အစိုးရနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲသူေတြဟာ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔အတူ တအုံေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက Future Forward ပါတီကို ထိုသို႔ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူအမ်ားအျပားက ေျပာၾကပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ lockdown လုပ္ခဲ့ရာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ထိုးက်သြားခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈျဖစ္လာပါတယ္။အြန္လိုင္းမွာ အစိုးရဆန႔္က်င္ေရး စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြရွိလာခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းမွစၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈေတြ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္နီးပါး ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ယခုသီတင္းပတ္ကုန္မွာေတာ့ လူဦးေရ ၃၀,၀၀၀ အထိ ပါဝင္ၾကၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆုံး စု႐ုံးခ်ီတက္ ဆႏၵျပမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ဘာကြာျခားလဲ ? ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူလူထု လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားနဲ႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားျဖင့္ သံသရာလည္ေနခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ဆႏၵျပမႈေတြ ေပၚေပါက္လာရျခင္းဟာ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ တစ္ဦးတည္းေသာေခါင္းေဆာင္မရွိလို႔ ေျပာဆိုလာၾကၿပီး ထိုဆႏၵျပမဟာဗ်ဴဟာက ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပမႈေတြကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အတုယူထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဘုရင္စနစ္ကို မေဝဖန္ရဲ၊ မေျပာဆိုရဲ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုရဲလာကတည္းက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ထိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဘုရင္မဟာဗာဂ်ီယာေလာင္ကြန္း အပါအဝင္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိရပါဘူး။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံေရးမွာ ဩဇာႀကီးမားၾကသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ထီးနန္းအ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရင္မဟာဗာဂ်ီယာေလာင္ကြန္းက မႀကဳံစဖူး အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္မဟာဗာဂ်ီယာေလာင္ကြန္းက နန္းေတာ္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ႂကြယ္ဝမႈေတြကို တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္တိုင္းႏွစ္ခုကို ၎ရဲ႕ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္မဟာဗာဂ်ီယာေလာင္ကြန္းဘက္မွာ သစၥာခံ စစ္တပ္နဲ႔ ဩဇာႀကီးတဲ့ ဘီလ်ံနာအုပ္စုေတြ ပူးေပါင္းထားၾကပါတယ္။

တုံ႔ျပန္မႈက ဘာလဲ  ? ထိုင္းမွာ လတ္တ‌ေလာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အစိုးရဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈက ေရာေထြးေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဦးေဆာင္တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြကို အလုပ္သမား လူတန္းစားမွ အမ်ားအျပား အပါအဝင္ ေထာက္ခံမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ရွိပါတယ္။ အစိုးရဆန႔္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြၾကား ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္ ေတာ္ဝင္အုပ္စုကို ေထာက္ခံသူေတြကလည္း ေသးငယ္တဲ့ တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈေတြရွိခဲ့ရာ အသက္ႀကီးသူ အမ်ားစု ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုင္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲ Apirat Kongsompong က လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံကို မုန္းတီးမႈဟာ ကုလို႔မရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈေတြ လြန္ကဲျပင္းထန္လာပါက ႏိုင္ငံမွာ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သီတင္းပတ္ကုန္ ဆႏၵျပမႈေတြကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ကိုင္တယ္သြားမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထိုင္းအစိုးရဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈနဲ႔ COVID-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္မႈတို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားၿပီး အာမခံေပးကာ ျပန္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ဘာျဖစ္မလဲ? ဆႏၵျပသူေတြက ၾကာသပေတးေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္) မွာ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ အျပင္ဘက္သို႔ ေနာက္ထပ္ စု႐ုံးခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကရန္ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ထိုေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အလားအလာရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထို႔အတူ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာလည္း အေထြေထြသပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ဆႏၵျပသူေတြက လိုလားေနၾကပါတယ္။ ထိုအခ်က္မ်ားကလြဲၿပီး ေနာက္ထပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခေတြကိုေတာ့ ခန႔္မွန္းရခက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *