ထိုင္းရွိ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနသျဖင့္ နိုင္ငံအတြင္းသို႔ COVID-19 ေရာဂါ ဝင္ေရာက္ ျဖစ္ပြားနိုင္ေၿခ ျမင့္မားလာ

Posted on

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနသျဖင့္ နိုင္ငံအတြင္းသို႔ COVID-19 ေရာဂါ ဝင္ေရာက္ ျဖစ္ပြားနိုင္ေၿခ ျမင့္မားလာၿပီး ၎တို႔အား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနအိမ္မ်ားတြင္သာ ကန႔္သတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဆင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး (၃၈/၂၀၂၀)ကို မတ္၂၂ ညေန ၅နာရီခြဲတြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး တတ္ေရာက္ခဲ့ကာ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက COVID-19 ေရာဂါသည္ ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္း (၁၈၅) သို႔ ကူးစက္ ျပန႔္ပြားေနၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသား အမ်ားအျပားသည္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာဂါဝင္ေရာက္ ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်သည္ ပိုမိုျမင့္မားလာေၾကာင္း၊ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ ၎တို႔အား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (facility quarantine) ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္သျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (home quarantine) ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အသိစိတ္ဓာတ္ရွိစြာျဖင့္ တိက်စြာလိုက္နာကာ (၁၄) ရက္တာကာလအထိ ေနအိမ္တြင္ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊သို႔မွသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းသိရွိကာ လ်င္ျမန္စြာကုသမႈ ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္ ထိေရာက္စြာ တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎တို႔အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကား အသိေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ မျဖစ္မေန သတင္းေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ထို႔အတူ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏွိုင္းၿပီးသည္ျဖစ္၍ ဟိုတယ္ အခ်ိဳ႕ကို အသြားအလာကန႔္သတ္ၿပီးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ ေနရာ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၌ ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း အသြားအလာကန႔္သတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနရာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *