ဒီကေန႔ ညေန (၆:၃၀) နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူ (၁) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ (၃၉) ဦးရွိၿပီ

Posted on

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သည္ ယေန႔ တြင္ COVID-19 ေရာဂါအတြက္ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ပထမအသုတ္အား စစ္ေဆးရာ၌ စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၃) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအနက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ကုသမႈခံယူခဲ့သူ အသက္ (၈၅) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိရပါသည္။၃။ က်န္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၂) ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိပါ။၄။ သတင္း အျပည့္အစုံကို ထပ္မံေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *