ဒီကေန႔ ည (၁၀:၁၅) နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူ (၁) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ (၅၃) ဦးရွိၿပီ

Posted on

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ ယေန႔ည COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၄) ခု အား ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္ ၎တို႔အနက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (Quarantine) ေဆာင္ရြက္ထားရွိသူ (၁) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

က်န္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၃) ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိပါ။သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၉:၀၀) နာရီအထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာ စုစုေပါင္း (၁၈၆) ခု အား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (၁၂) ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔ ည (၈) နာရီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးေသာ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိရသူ (၁၁) ဦးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္း ေဆာင္ရြက္ထားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံႀကီးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ လိုအပ္သလို ကုသမႈေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *