ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကိုမဦးညြတ္ရင္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြရွက္သင့္ပါၿပီ

Posted on

ကိုယ္၀န္ ၇ လနဲ႔ အနားမယူေသးပဲ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနတဲ့ ေလးစားဖို့ေကာင္းတဲ့ ဆရာ၀န္မေလး ႏွင့္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြအတြက္သတ္ရဲတယ္ေျပာၾကေသာ္လည္း” ေသရဲသူေတြ မဟုတ္ပါ

တိုက္ရဲတယ္ေျပာၾကတယ္” သရဲေဘာေၾကာင္သူေတြစကားရာထူးနဲ႔ ဂုဏ္ပကာသနေတြ ခဝါခ်ၿပီး အရွိ အေျခေနကိုအသိဆိုတဲ့ လူပီသမႈ႔ေတြနဲ႔ တာဝန္ယူၿပီး အသက္ေတြငါတို႔ကိုယ္တိုင္ကယ္မွ ျဖစ္မယ္ေဟ့လို႔ ခံယူခ်က္ခ်င္းကြာတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတို႔ရဲ့ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားကဒီကမၻာမွာ ေလးစားေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *