နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ၁ သန္းေက်ာ္အတြက္ အတိုးမဲ့ (၂)လစာကို ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္တြင္ ထုတ္ေခ်းမည္

Posted on

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ(အတိုးမဲ့)(၂)လစာႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ အစီအစဥ္အရ ဝန္ထမ္း​ေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္အတြက္ ထုတ္ေခ်းရန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၅၀ ေက်ာ္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။တစ္ႏိုင္ငံလုံး အၿမဲထမ္းဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း ၁၀၇၇၄၉၃ ဦးအတြက္ ၅၅၄.၉၇၃ ဘီလီယံ ကို ဆိုင္းငံ့(၆)လ ၊ျပန္ဆပ္ကာလ (၁)ႏွစ္သတ္မွတ္ကာ ေအာက္တိုဘာ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္သူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

” ဘယ္သူ မေခ်းဘူး /ေခ်းတယ္ဆိုတာ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္ ထုတ္ေခ်းၿပီးမွ သိရမွာပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း(အၿမဲတမ္း)ေတြကို လစာရဲ႕ ႏွစ္လစာကို ဆိုင္းငံ့ကာလ (၆)လ၊ျပန္ဆပ္ကာလ (၁)ႏွစ္နဲ႔ အတိုးမဲ့ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ေရး စာရင္းျပဳစုေပးပို႔ၾကဖို႔ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးနဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဩဂုတ္လ (၃၁)ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အတိုးမဲ့ (၂)လစာႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းမည့္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္ဂ်က္ဘယ္​ေလာက္လ်ာထားသုံးစြဲမႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီအလိုက္ ေခ်းေငြရရွိမည့္ ဝန္ထမ္းအင္အားအေရအတြက္၊ စီမံထားမႈ အေျခ အေနမ်ားကို အိမ္ေတာ္သတင္းေထာက္မ်ားဂ႐ုမွေမးျမန္းမႈကိုဦးေဇာ္ေဌး ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ​​​ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *