ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေလးဦး အပါအဝင္ ၁၁ ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ထပ္မံေတြ႕ရွိ

Posted on

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္မွေလးဦး အပါအ၀င္ ၁၁ ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပုိး ထပ္မံေတြ႕ရွိၿပီး ေရာဂါပုိးေတြ႕ရွိသူ ၇၄ ဦးရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)သည္ (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ေပးပို႔လာေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁၁၂) ဦးႏွင့္ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ျခင္း/ တားျမစ္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိသူ (၂၈၁) ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ား စုစုေပါင္း (၃၉၃)ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသူ (၁၂)ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ (၃၈၁)ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-063) ၏ သတင္းကိုမူ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ ည ၈ နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၂ ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခ အေနမွာ တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ လိုအပ္သလို ကုသမႈေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *