ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္မွေတာင္ကိုရီးယားသို႔ေတာင္းဆို

Posted on

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္လိုသည္ဟု ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ယိုရွီဟိဒဲဆူဂါ မွေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္း ထံ ၾကာသပေတးေန႔က ဖုန္းဆက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆူဂါ မွ ”မိမိသည္ သမၼတမြန္းႏွင့္ဖုန္းဆက္စကားေျပာရာ၌ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ကို ဂ်ပန္တို႔ဝင္ေရာက္ က်ဳးေက်ာ္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလရွည္ၾကာ အျငင္းပြားေနမႈေၾကာင့္ ’ခက္ခဲေနသည့္’ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကိုျပန္လည္ ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေစေသ ာအလြန္တရာခက္ခဲေနသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကိုဂ႐ုတစိုက္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတမြန္းကိုေျပာၾကားခဲ့သည္” ဟု ဆူဂါ မွသတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ဘက္မွ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခဲ့မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယားတရား႐ုံးတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို သိရွိေၾကာင္း ဆူဂါ ကရွင္းရွင္း လင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မေျပာင္းလဲေသာ အေနအထားေပၚ အေျခခံ၍ ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းလို ေၾကာင္း”ဆူဂါ မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွင္ဇိုအာေဘး ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ဆူဂါ သည္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အာေဘးႏွင့္ မြန္း တို႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအႀကိမ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆုံးခ်ိန္က ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔ကရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ကိုလိုနီျပဳခဲ့မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားတို႔၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ ကာလရွည္ၾကာ ခက္ခဲခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရတို႔သည္ စစ္အတြင္းက လိင္ကြၽန္ျပဴမႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားအပါအဝင္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယား တရား႐ုံးခ်ဳပ္က အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဘက္မွ အဆိုပါျပႆနာမ်ားသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အရ ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ပုံမွန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳပဲ လိုက္နာရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆူဂါ မွမိမိႏွင့္သမၼတမြန္း တို႔သည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို အတူတကြပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ရန္၊ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္လည္း မူဝါဒအရ ပိုမိုပူးေပါင္းရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *