ပုံမွန္ ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ဆန္.ဆီ.ဆား အခမဲ့ေပးေ၀

Posted on

CoVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရး ႀကီးကာလျဖစ္သည့္ မဟာသၾကၤန္ ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္ ကာလအတြင္း ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု (၁)စုလၽွင္ ဆန္(၈)ျပည္၊ ဆီ (၅၀)က်ပ္သား၊ ဆား (၅၀)က်ပ္သား၊ ပဲ (၁) ပိႆာ၊ ၾကက္သြန္(၁) ပိႆာ၊ စုစုေပါင္း ေထာက္ပံ့ကူညီမွု (၅)မ်ိဳးစီကို အခမဲ့ ျဖန႔္ျဖဴးေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္ မတီက ယေန႔ ( ဧၿပီ ၆ ရက္)ညေနပိုင္းတြင္သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို့ နိုင္ငံ အႏွံ့အျပားမွ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျငပခ်က္မ်ားကို စိစစ္၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြသုံးသပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ယင္းသို့ အခမဲ့ ျဖန႔္ျဖဴးေထာက္ပံ့ေပးမွုကို ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို့ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေလလြင့္မွုမ်ား၊ ၾကန႔္ၾကာမွုမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမွုမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မွုျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ ပို့ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း စသည္တို့ကို ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့အျပင္ ျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလူမွုေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား (သံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မပါ) အတြက္ အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစား လၽွပ္စစ္ ဓါတ္အားသုံးစြဲမွု(၁၅၀)ယူနစ္အထိကို ေငြေၾကးေကာက္ခံမွုကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ဧၿပီလကုန္အထိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *