ပူတယ္ဆုိျပီး တံတားေအာက္ ေရထဲ ဆင္းစိမ္တဲ့ အမ်ိဳးသားကို အေလာင္းေပၚတယ္ မွတ္လုိ႔ ဆင္းဆယ္မွ အသက္ရွိေနေၾကာင္း သိရတဲ့ အျဖစ္

ထုိင္းႏုိင္ငံ က အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ရဲ႕ အျဖစ္ကေတာ့ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ပါပဲ။ ဒီအေၾကာင္းကို ထုိင္းသတင္းဌာန တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Workpoint ရဲ႕ ေမလ ၂၀ ရက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းအရ ျမိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ျပီး ျပန္လာတဲ့ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ ဟာ အရက္ေသာက္ထားလုိ႔ မူူးေနျပီး ပူတဲ့ အတြက္ တံတားေအာက္ ေခ်ာင္းထဲ ေရဆင္း စိမ္ပါသတဲ့။

ဒါကို ေတြ႕တဲ့သူ ေတြက ေခ်ာင္းထဲမွာ အေလာင္းေပၚတယ္မွတ္လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့ အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လည္း ေရာက္လာခဲ့ျပီး စစ္ေဆးေတာ့ ေျမေပၚမွာ သူ႕ရဲ႕ ဖိနပ္၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ အဝတ္အစား ေတြကို ေတြ႔ၾကရပါတယ္။

အေလာင္္းသယ္ယူတဲ့ အဖြဲ႕က ေရထဲ ဆင္းဆယ္တဲ့ အခါမွ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့သူဟာ ႏုိးလာခဲ့ျပီး တာဝန္ရွိတဲ့ သူေတြကို ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ နဲ႕ ၾကည့္ေနတာ ဗြီဒီယို သတင္းထဲမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအျဖစ္ဟာ ငိုအားထက္ ရယ္အား သန္သြားတာမုိ႔ လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ျပည္သူေတြ၊ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ဝါးလံုးကြဲ ရယ္ၾကပါေတာ့တယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.