ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ခုလုံး၌ ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအတြင္း ညမထြက္ရအမိန႔္ ထုတ္ျပန္

Posted on

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး ညမထြက္ရအမိန႔္ကို ဧၿပီ၁၈ ရက္ေန႔ ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ေန႔ (ယေန႔) ညတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအတြင္း ညထြက္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ေဒသႏၲရအမိန႔္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *