ဖုန္းေဘလ္ ခုိးေနတဲ့ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီေတြကုိ လႊတ္ေတာ္က တရားစြဲေတာ့မည္ဖုန္

Posted on

ဖုန္းေဘလ္ ခုိးေနတဲ့ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီေတြကုိ လႊတ္ေတာ္က တရားစြဲေတာ့မည္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေငြျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေရးရာေကာ္မတီကတစ္ဆင့္ တရားစြဲဆိုရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ညိႈႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ဒါတရားစြဲဖို႔ထိ လုပ္ေနတယ္။ လုိအပ္ရင္ အဲ့ဒီကုမၸဏီေတြကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းတာမ်ိဳး ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ တကယ္တမ္းဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ ဦးတို႔နားလည္ တာကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ဒီကြန္ယက္တစ္ခုကို အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္သူကိုလိမ္လည္တယ္ လွည့္ဖ်ားတယ္။ညာယူတယ္ဆုိရင္ ဒါကသူခိုးပဲ အဲ့တာ အဒိႏၷာဒါနကံေျမာက္တယ္။ ဒီလူကိုေထာင္ခ်လို႔ေတာင္ရတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီကုမၼဏီႀကီးေတြကို ၾကည့္ေနစရာမလိုဘူး ျပည္သူဘက္ကရပ္တည္ၿပီး တရားစြဲဖို႕ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ မူရင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *